Koustrup Møllegård  
   
Koustrup Mølle ligger ved vandløbet Hørsted å. Som navnet siger, har der været mølle knyttet til gården, nemlig Kovstrup Vandmølle. Dette navn kan genfindes på gamle kort. Senere blev der lavet en vindmølle og helt frem til 1880-erne blev der drevet møllevirksomhed på gården.

   
Efterhånden blev møllevirksomheden på gården nedtrappet og landbrug blev den dominerende beskæftigelse på gården. 
   
I dag omfatter landbruget ca. 85 ha markdrift. Bygningerne opvarmes med varme fra halmfyr.